Stowarzyszenie „Aquila” istnieje od 2008 roku, a od 2016 intensywnie zajmuje się prawem konsumenckim, realizując różnego rodzaju inicjatywy.

Od maja 2016 roku  nieodpłatnie pomagamy  konsumentom na etapie sądowym, a od 1 czerwca 2018 roku pomagamy także konsumentom dotkniętym nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Jako jedno z trzech stowarzyszeń od 1 stycznia 2018 prowadzimy Konsumenckie Centrum E-porad finansowane ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wspólnie z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej prowadzimy od 1 kwietnia 2019 roku projekt pn. dlakonsumenta.pl w ramach zadania publicznego finansowanego przez UOKiK.

Regularnie spotykamy się z konsumentami, prowadzimy dla nich zajęcia, udzielamy bezpłatnych porad podczas różnego rodzaju wydarzeń o charakterze społecznym.

Ponadto przygotowujemy publikacje, poradniki i filmiki o tematyce konsumenckiej. Interweniujemy także u przedsiębiorców, którzy według nas nie postępują do końca uczciwie w stosunku do swoich klientów.

Szczegółowe informacje o nas dostępne są na stronie www.prawo-konsumenckie.pl